Něco málo o mně

K německému jazyku, jako jazyku našich bezprostředních sousedů (žiji na hranicích), inklinuji již od dětství. Cesta k práci s jazykem tak byla poměrně jasná. Výběr cizího jazyka na ZŠ, maturita z NJ a další hlubší vzdělávání.

Vystudovala jsem bakalářské studium filologie - německý a anglický jazyk - na Filozofické fakultě v Českých Budějovicích, kde jsem pod vedením Prof. PhDr. Martina Hilského, CSc. a jeho ženy PhDr. Kateřiny Hilské absolvovala první překladové semináře, tehdy ovšem zaměřené na anglický jazyk.

Následovalo denní magisterské studium obor překladatelství pro jazykovou kombinaci český - německý - anglický jazyk na Univerzitě Vídeň (Zentrum für Translationswissenschaften).

Po absolvování posledních potřebných kurzů (právnické minimum na právnické fakultě UK) a zkoušek, dlouholeté praxi více než 10 let a splnění všech zákonných podmínek jsem v roce 2023 získala oprávnění soudní překladatelky německého jazyka. Ale ani tím profesní vzdělávání neskončilo, pravidelně se účastním kurzů pod záštitou Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR pro získávání nových znalostí a poznatků z oblasti právní terminologie.

 
Šárka Kremzow, MA

Rychlý kontakt Máte nějaký dotaz k překladu? Napište mi

 
 

* Vaše kontaktní údaje slouží pouze pro korespondenci mezi námi.

 
corner

Texty, které si u mě můžete nechat přeložit

Výpis z trestního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení, maturitní vysvědčení, rozsudek o rozvodu, osvědčení, potvrzení, výpis z evidence obyvatel, pracovní smlouva, osvědčení o likvidaci vozidla, aj.

 
Šárka Kremzow, MA
 

© 2023 Šárka Kremzow, MA
kopírování veškerého obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno. Vyrobila WEBRYBA.CZ

 
menu menu