Standardní překlady bez ověření

Překlady obecných a odborných textů do německého jazyka a z německého do českého jazyka.

Např. dopisy a jednoduché listiny pro zahraniční instituce, obchodní korespondence, marketingové a firemní brožury, překlad webových stránek, překlad obsahu pro sociální sítě zacíleného na německy mluvící publikum, aj.

Termín dodání hotového překladu závisí na mé aktuální vytíženosti, délce výchozího textu, náročnosti a odbornosti textu. Termín vám sdělím po posouzení výchozího textu při telefonické nebo osobní konzultaci s vámi.

Pro posouzení, zda budu moct váš např. technický nebo medicínský text přeložit, mě, prosím, kontaktujte.

Cena se určuje podle počtu znaků, náročnosti výchozího textu a rozložení textu v dokumentu. Obecně je cena u překladů od 350 do 450 Kč za normostranu.

 
Šárka Kremzow, MA

Rychlý kontakt Máte nějaký dotaz k překladu? Napište mi

 
 

* Vaše kontaktní údaje slouží pouze pro korespondenci mezi námi.

 
corner

Texty, které si u mě můžete nechat přeložit

Výpis z trestního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení, maturitní vysvědčení, rozsudek o rozvodu, osvědčení, potvrzení, výpis z evidence obyvatel, pracovní smlouva, osvědčení o likvidaci vozidla, aj.

 
Šárka Kremzow, MA
 

© 2023 Šárka Kremzow, MA
kopírování veškerého obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno. Vyrobila WEBRYBA.CZ

 
menu menu