Ověřené překlady

Překlady obecných a odborných textů do německého jazyka a z německého do českého jazyka opatřené kulatým razítkem a doložkou soudní překladatelky.

Je nutné předem zjistit, v jakém formátu musí být instituci dodán výchozí dokument, který se sváže s překladem:

  • originál (který máte ve vícero vyhotovení),
  • nebo ověřená kopie, kterou ještě před překladem vyhotoví notář nebo úředník na pobočce CzechPOINT.

Součástí ověřené kopie je ověřovací doložka, která musí být v případě překladu pro rakouskou/německou instituci také přeložena.

Obyčejnou kopii nedoporučuji, taková listina se může od instituce vrátit jako nedůvěryhodná.

Překládaný dokument je nutné donést osobně, lze ho také doručit poštou.

Po domluvě vám mohu vyhotovit překlad jednoduchých a krátkých listin na počkání.

Cena se určuje podle počtu znaků, náročnosti výchozího textu a rozložení textu v dokumentu. Obecně je cena u překladů opatřených kulatým razítkem a doložkou soudní překladatelky od 550 do 650 Kč za normostranu.

 
Šárka Kremzow, MA

Rychlý kontakt Máte nějaký dotaz k překladu? Napište mi

 
 

* Vaše kontaktní údaje slouží pouze pro korespondenci mezi námi.

 
corner

Texty, které si u mě můžete nechat přeložit

Výpis z trestního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení, maturitní vysvědčení, rozsudek o rozvodu, osvědčení, potvrzení, výpis z evidence obyvatel, pracovní smlouva, osvědčení o likvidaci vozidla, aj.

 
Šárka Kremzow, MA
 

© 2023 Šárka Kremzow, MA
kopírování veškerého obsahu stránek bez písemného souhlasu je zakázáno. Vyrobila WEBRYBA.CZ

 
menu menu